EN

Kariyer

  • Anasayfa
  • Kariyer

İNSAN KAYNAKLARI

POLİTİKAMIZ

779 kişiye istihdam olanağı sunan Yeşilyurt Grup’da yürütülen İnsan Kaynakları stratejisinin bir parçası olarak; bilgi üreten, çözüm odaklı, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikli insan gücünü artırmaya ve elde tutmaya yönelik uygulamalar hayata geçiriyor.

Yeşilyurt olarak;

  • Şirketimizin gelenek ve kültürünü en iyi şekilde sürdürebilecek, değerlerimizi paylaşan çalışanlar istihdam etmeyi,
  • Ekip olmak, takım ruhunu yaratmak, biz duygusunu geliştirmek
  • Sürekli ve yüksek performans kültürünün yerleşmesini sağlamak,
  • Çalışanlarımızın bireysel gelişimini sağlayarak; yaratıcı, yenilikçi ve katılımcı olmalarını sağlamak,
  • Bilgi seviyesi ile örnek gösterilecek uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine destek olmak,
  • Çalışanlarımızla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek insana ve çevreye duyarlı olmalarını sağlamak,
  • Etik değerler çerçevesinde saygı ve güvene dayalı çalışma koşullarını sağlamak,
  • 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatlarına uyumun yanı sıra ETI Base Code standartlarına ilişkin uygulamaların yerine getirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

KARİYER

BELGE VE DÖKÜMANLAR