EN
  • Sürdürülebilirlik
  • Çevre

YEŞİLYURT

ÇEVRE

Yeşilyurt Grup faaliyetinin her bir bölümünde çevre koruma bilinci ile İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarını birincil önceliği olarak kabul etmektedir.

Yeşilyurt Grup çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiş, kuruluşundan günümüze gelen tecrübe ve saygınlık doğrultusunda, çevreyi korumak ve doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bakmaktadır.

  • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  • Gelişen çevre koruma sistemlerini ve tekniklerini izleyerek, küresel kaynakları etkin kullanmak,
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak; atıkları doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürmek, geri kazandırmak,
  • Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevrenin korunması yönünde performansımızı sürekli geliştirmek,
  • En önemli doğal kaynaklarımızdan olan suyu verimli kullanarak faaliyetlerimiz için gerekli su kullanımını sürekli azaltmayı hedeflemek
  • Tüm çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttırmaktır

Yukarıda belirtilen ilkelerimizle sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

ÇEVRE

BELGE VE DÖKÜMANLAR