EN
  • Sürdürülebilirlik
  • Sosyal Ekonomik

YEŞİLYURT

SOSYAL EKONOMİK

İş sağlığı ve Güvenliğine önem vererek; meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri almayı, politikamız doğrultusunda yatırımlarımızı yürütmeyi, sürdürülebilir olarak üretmeyi, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak; ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve onlara değer katmayı taahhüt ederiz.

Toplam çalışan sayısına göre işten ayrılma oranı (%)

Toplam çalışan sayısına göre kişi başı eğitim saati

Ton ürün başına sosyal yardım (TL / Ton)

Toplam çalışan sayısına göre sendikalı çalışan oranı (%)

Kaza sıklık oranı (%)

Yerel halk istihdamı (%)

Yerel satınalmaya katkı (TL / Ton)

İnovasyon (TL / Ton)