EN
  • Sürdürülebilirlik
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği

YEŞİLYURT

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ne kadar kritik olursa olsun hiçbir iş veya proje bir ekip üyemizin sağlığından veya hayatından önemli değildir. İş Sağlığı ve Güvenliği, Yeşilyurt Grup olarak birincil önceliğimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımımız;

YEŞİLYURT GRUP olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliğimiz olup, “Sıfır İş Kazası” hedefi ve “Önce İş Güvenliği Sonra İş” sloganı ile bu anlayışını ifade ederiz. Tüm tesislerimizde Proaktif yaklaşımla, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi olası tüm risklerine karşı korumaktır.

Bu Doğrultuda;

  • En üst kalitede araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullandırmayı,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerinin önlenmesi için sürekli olarak çalışmayı
  • En üst kalitede araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullandırmayı,
  • Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği alanında mevzuat dahili ve mesleki gerekliliklerin gerektirdiği eğitimleri vererek iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

ISO 45001

Sektör ve ölçek gözetmeksizin her işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemi olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi işletmemizde; Proaktif bir yaklaşımla, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması, mevzuat yükümlülükleri ve etik gerekliliklerin karşılanması amacı ile işletmelerimizde etkili bir şekilde uygulanmaktadır.

ISO 45001, hem kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu gösterirken hem de iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri belirlemesi ile birlikte ayrıca kalite ve çevre standartları ile uyumlu olarak işletmelerimizde ISO 45001, diğer yönetim sistemleri ile paralel olarak yürütülmektedir.

ISO 45001’in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir. Daha detaylı anlatmak gerekirse ISO 45001’in üç ana başlıkta toplayabileceğimiz amaçları şunlardır:

  • 1) Çalışanları korumak: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.
  • 2) Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.
  • 3) İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.

İşletmelerimizde;

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Proaktif bir yaklaşımla, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması, mevzuat yükümlülükleri ve etik gerekliliklerin karşılanması amacı ile işletmelerimizde etkili bir şekilde uygulanmaktadır. ISO 45001, yönetim sistemi hem işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu gösterirken hem de iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri belirlemesi ile ayrıca kalite ve çevre standartları ile uyumlu olarak işletmelerimizde ISO 45001, diğer yönetim sistemleri ile paralel olarak yürütülmektedir.

YEŞİLYURT GRUP olarak eğitimin öneminin farkındayız, eğitimlerimiz işyeri içerisindeki ve dış kaynaklar ile işbaşı ve çalışma süresince teorik ve uygulamalı olarak devam etmektedir. İşbaşı öncesi çalışanlar iki günlük teorik bir aylık pratik eğitim programına tabi tutulmaktadır. Eğitim programını tamamlayan personele, eğitim etkinlik denetlemesi ve sonrasında mülakat yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde başarılı olan adaylar işyerinde çalışmaya başlamaktadır. Alt yükleniciler de yapacakları iş çalışma süresi, tesis ve çalışma esnasında karşılaşabilecekleri riskler dikkate alınarak 4 saat ile 2 güne kadar süren eğitime tabi tutulmaktadır.

Yıllık olarak mevzuat dahilindeki eğitimlere ek olarak, mesleki risklerin önlenmesi ve iş güvenliğinin geliştirilmesi için, birim, bölüm, organizasyon, ekip ve kişisel olarak eğitimler verilmektedir. Eğitimler yıllık olarak mevzuat ve yıl sonu toplantısında çıkan sonuçların değerlendirilmesi ile belirlenen ihtiyaçlara göre planlanmakta, yıl içerisinde tesislerimizde yaşanan gelişmelere, işletme çalışma ortamındaki ekipman veya çalışma şartlarında olan değişikliklere bağlı olarak ek eğitimler oluşturulmaktadır.

İşyerinde iş izin sistemleri aktiftir, böylelikle rutin dışı ve yüksek risk içeren işler için ön kontrol, risk analizi çıkarılması, önlemlerin önceden alınması, denetlenmesi gibi önleyici faaliyetler istikrarlı bir şekilde uygulanabilmektedir.

Yeşilyurt Grup İş güvenliği alanında da çalışan katılımına önem vermektedir. Çalışanların dinlendiğini, taleplerinin değerlendirildiğini ve nasıl gerçekleştiğini görmesi, çalışma şartlarının düzelmesi için katkı şansı, fırsat tanınması, gerçekçi, içten ve dürüst yaklaşım, iş esnasında diyalogların sıklıkla sağlanması, gerekli eğitimlerin sağlanması, doğru yönlendirme, ortam ve imkanlarının sağlanması ve ekip kültürünün oluşturulması için sürekli çalışılmaktadır.

Çalışan görüş ve önerileri ön planda tutulmaktadır. Yıl içerisinde periyodik olarak iletilen öneri ve şikayetler dikkate alınarak genel veya kısmi anket uygulamaları yapılmaktadır. Yapılan anket uygulamalarında gizlilik ve tarafsızlık ön planda tutulmakta veriler anonimleştirilmeden raporlanmamaktadır. Anket sonuçları ve değerlendirmeler ile belirlenen problemler araştırılarak iyileştirmeler yapılmaktadır.

YEŞİLYURT GRUP psikososyal risklerin engellenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, çalışan problemlerinde destek verilmesi, çalışanın bireysel sorumluluğu haline getirilmeye çalışılan güvenlik kültürünün daha hızlı oturmasını sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü içerisinde Psikolojik Danışma birimi kurmuş ve etkin çalışmalar yürütmektedir.

Tesis ekiplerine ek olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü bünyesinde kurulmuş olan Arama Kurtarma ekibi ve ekip üyeleri ve Yeşilyurt Grup personellerinin üyesi bulunduğu Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü bulunmaktadır.

“TSE COVID-19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ” 2020 yılında alınmıştır. Pandemi döneminde önlem ve eğitimler için çalışmalara ilk Koronavirüs vakasının ülkemizde görülmesinden 2 ay önce 2020 Ocak ayında başlanmıştır. Bu önlemler sayesinde pandemi dönemi başında yaşanan maske, eldiven, dezenfektan vb. ürünlerin tedarik problemleri ve uygulamada yaşanacak karışıklıklar önlenmiş işletme içerisinde yayılım süreç içerisinde büyük ölçüde engellenmiştir.

Personel Seçiminde öncelikli olarak ilgili pozisyonun ve mevzuatların gerektirdiği niteliklere sahip adayların seçilmesi amaçlanır. Personelde seçimi için başvuran adaylar arasından, Personel eğitiminin yeterliliği, Mesleki Belge durumu, mesleki tecrübe yeterliliği kriterlerine tam uygum şartı aranır. Alım ön görüşmeleri ve ön uygunluk kontrolü sonrasında, İş Güvenliği Koordinatörlüğünde aday uluslararası geçerlilik ve güvenilirliği olan dikkat, kişilik testlerine ve mülakata alınarak, çalışma uygunluğu kontrol edilir. Kontrol onayı sonrası adaydan sağlık tetkikleri alınır ve detaylı olarak kontrol edilir, sağlık kontrolleri de yapıldıktan sonra uygunluk onaylanır ise alım süreci devam ettirilir.

Tesise giriş öncesi Gerekli dökümantasyon ve süreçler:

Tesislere giriş öncesi talep edilen evraklar ve yapılması gerekenler ile ilgili olarak, intikalden en az 24 saat önce mesai saatleri içerisinde İş Sağlığı ve Koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

BELGE VE DÖKÜMANLAR