EN
  • Sürdürülebilirlik
  • Hedeflerimiz

YEŞİLYURT

HEDEFLERİMİZ

Teknolojide ortaya çıkan buluş, yenilik ve gelişmelerle birlikte yapılan üretimden alınan verimi ve üretim kapasitesini artırarak daha az kaynak ile daha çok ürün sağlanmasını ve dolayısıyla daha çok ihtiyacın karşılanmasını sağlamak Yeşilyurt Grubunun yaklaşım temelini oluşturmaktadır.

Yeşilyurt Grubu olarak biz de yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve ekosistemin devamlılığının, ortak doğal sermayeye bağlı olduğu bilinci ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Bir ülkenin demir çelik ürün tüketim düzeyi, o ülkedeki refahın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Ekonomileri güçlü ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde demir çelik tüketimi sürekli artmakta ve tüketim hızını karşılayabilecek üretim kapasiteleri oluşturulmaktadır.

Yeşilyurt kuruluşundan bu yana ekonomik performansı, çevresel duyarlılığı, çalışanlarının ve toplumun beklentilerinin karşılanmasına yönelik hassasiyeti ile tüm paydaşları için sürdürülebilir bir yapıda gelişimine devam ediyor. Grubumuz sürdürülebilirliği kurumsal yönetim yaklaşımının en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyor.

Stratejimiz Doğrultusunda Sürdürülebilirlik Hedefleri

“Bir işletmenin başarısı artık sadece finansal göstergeler ile değil aynı zaman çevresel ve sosyal anlamdaki performansı ile de ölçülüyor. Şirketlerin piyasada kalıcı olabilmesi, müşteri memnuniyetini sürekli artırabilmesi, paydaşları ile iyi ilişkiler kurabilmesi ve marka değerini yükseltebilmesi için finansal, çevresel ve sosyal konularda bir bütün olarak başarılı olması gerekiyor. Sürdürülebilir yaşam, doğal kaynaklara verdiğimiz zararı yapabileceğimizin en iyisi oranında azaltmamız demektir.”

HEDEFLERİMİZ

BELGE VE DÖKÜMANLAR